Phần mêm quản lý điểm học sinh

Hiên tại Team chúng tôi nhận viết phần mềm quản lý học sinh, quản lý điểm học sinh chuyên nghiệp, theo các ngôn ngữ yêu cầu, bên cạnh đó chúng tôi nhận làm thuê đồ án giá rẻ, làm thuê đồ án tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp, làm thuê đồ án CNTT. Các bạn hay quý vị nào có nhu cầu liên hệ chúng tôi để cùng hợp tác thành công nhé.

Địa chỉ liên hệ:

 Gmail: huongdanlamdoan.com@gmail.com

 Facebook:https://www.facebook.com/lamthuedoancntt

 Số điện thoại liên hệ: 01628.334.026

Advertisements