làm đồ án thuê 2

Download đồ án cntt

Team chúng tôi đang tích cực để hoàn thành đồ án cntt ở mọi chuyên ngành và sẽ up lên trong thời gian sớm nhất, các bạn download đồ án cntt ở website này nhá, theo dõi sẻ được update liên tục.

Địa chỉ liên hệ:

 Gmail: huongdanlamdoan.com@gmail.com

 Facebook:https://www.facebook.com/lamthuedoancntt

 Số điện thoại liên hệ: 01628.334.026

Advertisements

Phần mêm quản lý điểm học sinh

Hiên tại Team chúng tôi nhận viết phần mềm quản lý học sinh, quản lý điểm học sinh chuyên nghiệp, theo các ngôn ngữ yêu cầu, bên cạnh đó chúng tôi nhận làm thuê đồ án giá rẻ, làm thuê đồ án tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp, làm thuê đồ án CNTT. Các bạn hay quý vị nào có nhu cầu liên hệ chúng tôi để cùng hợp tác thành công nhé.

Địa chỉ liên hệ:

 Gmail: huongdanlamdoan.com@gmail.com

 Facebook:https://www.facebook.com/lamthuedoancntt

 Số điện thoại liên hệ: 01628.334.026