Liên hệ làm báo cáo tốt nghiệp cntt uy tín

Báo cáo tốt nghiệp cntt

Chuyên nhận làm thuê các báo cáo tốt nghiệp cntt liên quan đến C/C++/C# ( .Net) giá rẻ
Hướng dẫn các đề tài về lập trình cho các đồ án, tốt nghiệp và viết dùm các phần mềm để sinh viên báo cáo với ngôn ngữ C#
Các đồ án đã từng lập trình và đạt điểm tốt
– Chuyển đổi dữ liệu file Office sang XML, Text và ngược lại
– Quản lý sinh viên ( dùng SQL hay không dùng SQL )
– Phần mềm quản lý bệnh nhân cho bệnh viện, nhà thuốc, nhân sự. tính lương….
– Phần mềm quản lý học sinh, khóa học của các trường, quản lý khách sạn….
– Các giải thuật nén huffman, mã hóa DES, RSA…
– Thuật toán xây dựng hình 3D
– Điều khiển chương trình qua giao tiếp cổng COM
– Hien thi dataGridview dua tren file xml config
– Tùy theo yêu câu cầu của các bạn
– Lap trinh game Snake, Line, Chess, Caro,Minesweeper, Battle City, Calculator,
– Phần mềm chỉnh sửa ảnh, Nén ảnh, đổi format ảnh
– Phần mềm auto shutdown máy tín, Search file ….

Liên hệ làm báo cáo tốt nghiệp cntt uy tín

Liên hệ làm thuê báo cáo tốt nghiệp cntt uy tín

Địa chỉ liên hệ:

 Gmail: huongdanlamdoan.com@gmail.com

 Facebook:https://www.facebook.com/lamthuedoancntt

 Số điện thoại liên hệ: 01628.334.026

Advertisements